Lab Members

Current Lab Members

 

Principal Investigator

 

Graduate Students

Alumni:

 • Vadim Petruk
 • Yihwa Baek
 • Yingchen He
 • Juraj Mesik
 • Shinho Cho
 • Qiujie Weng
 • Peng Zhang
 • Robert Shannon
 • Zhicheng Lin
 • Yi Jiang
 • Fang Fang
 • Patty Costello
 • Tom Carlson
 • Scott Murray